Övning sätter rutinerna

När larmet går på Camp Victoria händer allt väldigt fort. En person har blivit skadad av oexploderad ammunition inte långt ifrån campen. Skyttesoldaterna som har beredskap kommer springande till sina fordon, en sjukvårdsutrustad pansarterrängbil glider fram och med ammunitionsröjningsgruppen (EOD) i täten rullar hela styrkan ut genom grindarna

Sjukvårdsgruppen på väg till olycksplatsen. Foto: Anna Norén

Exercise, exercise, exercise! Anropet till sambandscentralen är tydligt: Vi övar. Men utöver de tre informerande orden sker allt som om det vore på riktigt. Först åker EOD-gruppen ensamma ut till olycksplatsen, och på deras uppmaning håller sig resten av styrkan på 150 meters avstånd tills platsen är säkrad.

Trots att sjukvård villl komma fram så fort som möjligt är det EOD som ger första hjälpen till den skadade. Det finns mer oexploderad ammunition på platsen så sjukvårdsgruppen får vänta. Samtidigt spärrar skyttesoldaterna av området, för att ingen annan ska komma in i riskområdet. Räddningstjänsten avvaktar på avstånd.

– Innan vi behöver göra en utryckning på riktigt är det bra att hitta eventuella problem med våra arbetssätt, alla har ju sin nisch, säger Fredrik Tegfors ställföreträdande gruppchef på EOD.

– Det är viktigt att öva för att sätta rutiner och för att alla ska hitta sina roller.

KS16 övar kontinuerligt under hela missionen, alla ska vara förtrogna med rutinerna. Det är ett sätt att utvärdera och effektivisera arbetsgången och inställningen är att man inte kan öva någonting för mycket. I synnerhet när det gäller enheter som normalt inte arbetar tillsammans, som skyttekompaniet och räddningsplutonen.Mitt under övningen larmar en förvånad skyttesoldat från en av avspärrningarna:

– Det kommer en massa får!

Några lokala bönder driver sin boskap rätt igenom övningsområdet, och det är omöjligt att stoppa den framvällande massan av gulvit ull. Övningsledare och räddningsplutonen lyckas med gemensamma krafter styra bort kossor och får från övningsområdet. Utöver kreatursinvasionen går övningen långt bättre än förväntat.
– Speciellt kommunikationen mellan oss och sjukvårdsgruppschefen gick bra, och överlämningen av patienten gick väldigt smidigt, säger Fredrik Tegfors.

Den skadade har avtransporterats till sjukhus och EOD har riggat den kvarvarande handgranaten för att sprängas på plats med fjärrkontroll. Det blir en ganska odramatiskt smäll och ett litet rökmoln stiger mot den gråblå himlen.

Anna Norén, press- och informationsofficer KS16