Olycka vid slutövning för Nordic Battlegroup

Vid 18.20-tiden kvällen den 5 november inträffade en olycka vid slutövningen för Nordic Battlegroup (NBG).

I området kring Flygvapnets bas i Jokkmokk stod en grupp soldater kring en eld när något plötsligt flammade upp i elden. Sex av soldaterna skadades varav ingen på platsen bedömdes vara allvarligt skadad.

Soldaterna är samtliga från Sverige och ingår i det skyttekompani som under hösten utbildats vid Norrbottens regemente I 19 i Boden. Åtgärder på skadeplats vidtogs omedelbart och fyra av soldaterna transporterades till medicinsk vårdinrättning.

Klockan 21.30 var anhöriga till fyra av de sex soldaterna underrättade.