Officerare anmälda till åtal

Två officerare i Enköping har anmälts till åtal av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Bakgrunden är att de olovligen genomfört alkoholutandningsprov på värnpliktiga utan stöd i författningen. Båda är anmälda för tjänstefel enligt 20 kapitlet 1 § i brottsbalken.

Officerarna, som båda är utbildade militärpoliser, valde att genomföra alkoholutandningsprov på samtliga värnpliktiga som skulle tjänstgöra som bilförare. Den ene officeren bestämde då att dessa prov skulle ske troppvis, så att samtliga värnpliktiga skulle gå förbi och genomföra utandningsprovet.

Enligt dagens lagstiftning får militärpolis genomföra alkoholutandningsprov dels vid skälig misstanke om brott och dels på förare av motordrivet fordon. I det här fallet blev alltså värnpliktiga som inte skulle framföra fordon, och inte var skäligen misstänkta för brott, även testade.

Officerarna är nu skäligen misstänkta för att ha gjort sig skyldiga till tjänstefel.

 

Text: Simon Rothstein