Nytt svenskt team i Bosnien

Efter nästan exakt en månad i Bosnien har nu det nya LOT-teamet (Liasion and Observation Team) i Prnjavor blivit operativt. - Det har varit en hektisk period med många saker som skall lösas och fixas till, säger teamchefen Hans Gustafsson.

Jan-Inge Nilsson och Janne Carlsbo-Hansson lyssnar uppmärksamt när sergeant Felix Stuki redogör för marschvägen. Foto: LOT Prnjavor

Huvudverksamheten har varit att genomföra HOTO (Hand Over, Take Over) från det polska teamet i Teslic och det schweiziska i Bosanska Gradiska som tills nu varit ansvariga får de två kommuner, Srbac och Prnajvor, som det svenska teamet tar över den 1 november.

- Det har varit en bra överlämning och det är som vanligt stimulerande att arbeta i en internationell miljö, säger Hans Gustafsson.  

Prnjavor är en liten kommun som ligger i norra Bosnien i Republika Srpska. Jordbruk och skogsnäring är det som kännetecknar Prnjavor . Det svenska teamet har till uppgift att ”ta pulsen” på samhället för att i tid upptäcka om det finns något som kan äventyra freden.

LOT står för Liasion and Observation Team och LOT Prnjavor består av åtta officerare. Totalt finns det 45 LOT i Bosnien.

Hans Gustafsson