Nytt statligt löneavtal ger 10,2 procent

Arbetsgivarverket och OFR O och S, som förhandlar för Officersförbundet och vissa statsanställda, enades i fredags om ett nytt statligt löneavtal för den kommande treårsperioden.

Avtalet innebär bland annat att löneökningsutrymmet för kollektivet blir sammanlagt 10,2 procent under perioden. Det betyder att det lokala löneöversynsarbetet nu kan starta även för OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd.

Det treåriga avtalet motsvarar även det avtal som sedan en tid funnits preliminärt med SEKO.

- Nivåerna för Saco-kollektivet bestäms lokalt, eftersom avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco är ett så kallat sifferlöst avtal. säger Anna Lind, Försvarsmaktens förhandlingschef. Diskussionerna med Saco har redan inletts eftersom det avtalet varit klart sedan en tid.

Avtalet innebär också förändrade pensionsvillkor. Fram till i dag har officerare haft rätt att ta ut full ålderspension vid 60 års ålder. I och med det nya avtalet kommer pension att kunna tas ut tidigast från 61 år. Undantagna är flygförare, som alltjämt kan välja att sluta med full pension när de fyllt 55 år.