Nytt försvar i Dagens Nyheter

Måndag den 12 november kan du läsa om Försvarsmaktens internationella insatser i Dagens Nyheter.

I samband med den nu pågående rekryteringen till utlandsstyrkan har Försvarsmakten tagit fram tidningsbilagan Nytt försvar, som distribuerades med DN den 12 november.

Bilagan vänder sig i första hand till dig med civil kompetens, som till exempel är läkare, tekniker, tolk, jurist eller mekaniker. Visste du att du behövs i utlandsstyrkan?

Bilagan innehåller artiklar och reportage som beskriver våra internationella insatser, vad vi gör, var vi finns och vilka som behövs. Du som inte har möjlighet att läsa bilagan tillsammans med DN kan läsa den genom att klicka på länken nedan.

Läs hela bilagan Nytt försvar