Nya svenskar tar över Camp Northern Lights i norra Afghanistan

Efter månader av gedigna förberedelser och bra träning för de kvinnor och män som ingår i FS14- den nya svenska kontingenten i Afghanistan - kommer de äntligen få börja omsätta sina kunskaper i praktiken.

FS14 Uppställda Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Välskött operationsområde

- Vi tar över ett välskött operationsområde med väl fungerande rutiner och vi har alla förutsättningar att kunna jobba vidare i samma anda som våra företrädare, säger överste Torbjörn Larsson, nytillträdd chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

 

Hjälpsamma finnar

Inom de fyra provinser Sverige ansvarar för ingår även strax under 100 finska soldater som gemensamt med Sverige, inom ramen för ISAF, bistår de Afghanska myndigheterna med säkerhet, återuppbyggnad och utveckling.

 

- Det är en trygghet att ha våra finska vänner kvar när våra företrädare åker hem. Deras hjälpsamhet och professionalism kommer att göra de första veckorna för oss betydligt enklare att hantera, säger den nye stabschefen överstelöjtnant Per Olsson.

 

Överlämningen klar

Lördagen den 3 november 2007 tog överste Torbjörn Larsson, chef FS14, över ansvaret för ISAFs arbete i de fyra provinserna i norra Afghanistan från sin företrädare överste Mats Danielsson, chef FS13, vid en ceremoni på den svensk/finska huvudcampen, Camp Northern Lights i Mazar-i-Sharif.

 

En välbesökt cermoni

Det var en välbesökt tillställning med representanter från både det afghanska samhället, med polischefer, höga militärer och politiker samt representanter för olika hjälporganisationer i området.

 

Alla vill göra skillnad

- Visst har man varit lite otålig de sista dagarna inför överlämnandet – vi är ju här för att jobba och alla vill göra skillnad – precis som våra företrädare har gjort. Och av det jag sett av vårt eget förband under utbildningstiden och det jag har hunnit se av våra finska kollegor känner jag mig trygg i att allt kommer gå bra, säger överste Larsson. Vi är äntligen på plats och vi är äntligen igång!

 

Text & bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- & informationsofficer, FS14