Nya sparkrav på förbanden

Det ekonomiska läget i Försvarsmakten är mycket ansträngt, och för årets sista månader krävs ytterligare besparingar inom förbandsverksamheten.

För att klara budgeten har Försvarsmaktens produktionschef beslutat om reduceringar inom förbandsverksamheten på omkring 60 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av förbandsanslaget. Besparingarna följer i stort de förslag som förbandscheferna själva lämnat.

- Läget har varit kärvt hela året och alla i Försvarsmakten har arbetat hårt för att klara besparingsmålen. Men nu måste vi hjälpas åt att ta ytterligare steg för att klara detta, säger Göran Bryntesson, förbandsproduktionschef.

För förbanden innebär sparkraven bland annat att viss utbildning ställs in eller senareläggs. Dessutom ska färre resor och möten genomföras. Det blir också stopp för övertid och stor restriktivitet när inköp ska göras. Vissa utvecklingsarbeten skjuts fram ett eller två år, och det uppmanas till allmän restriktivitet på alla områden.