NNSC övervakade världens största amfibielandstigning

Vecka 46 genomförde US Marine Corp och Republic of Korea Marine Corp en ”Combined Joint Amphibious ” landstigningsövning där 20 fartyg och ca 8 000 man deltog.

Södra flanken framrycker och lägger rök. Foto: Alf Norbäck

Övningen är storleksmässigt den största amfibieövningen som har genomförts på fem år på divisionsnivå.

NNSC-delegater från Sverige och Schweiz var inbjudna att övervaka landstigningen på den koreanska halvöns sydkust.

Efter sedvanlig briefing om omfattning och uppläggning fick delegaterna möjlighet att bevittna landstigningen. Fartygsartilleri, CAS och luftlandsättning med både skärm och helikopter genomfördes för att visa komplexiteten av en landstigning.

Alf Norbäck