"NBG:s soldater vet riskerna"

Soldaterna i Nordic Battlegroup vet vad de har gett sig in på och är inte omedvetna om riskerna. De hade tillräcklig information när de fattade beslutet att söka sig till stridsgruppen. Detta säger NBG:s medarbetare själva i en attitydundersökning som företaget K W Partners har gjort.

Undersökningen behandlar soldaternas attityder i en rad frågor, och resultaten redovisas i en debattartikel på torsdagen i Göteborgs-Posten. 97 procent av NBG-soldaterna är väl medvetna om de risker som ett deltagande i NBG kan innebära, skriver informationsdirektör Staffan Dopping och arméinspektören Berndt Grundevik i artikeln (länk till höger).