NBG-soldater slutövar i Norrbotten

Nordic Battlegroups slutövning har startat, och soldaterna är på väg in i insatsområdet. I två veckor ska styrkans enheter från Sverige, Norge, Finland, Irland och Estland öva tillsammans i Norrbotten.

Soldater landsätts på den taktiska flygplatsen i Jokkmokk. Foto: Mats Engfors

Scenariot för övningen Nordic Resolution är en fredsskapande insats, där förbanden i NBG får i uppgift att skydda civilbefolkningen och samtidigt kontrollera och stävja olaglig militär verksamhet.

Spaningssoldater
Under söndagen inleddes transporterna till den taktiska flygplatsen i Jokkmokk. Efter att spaningssoldater i ett dygn haft flygplatsen under uppsikt kunde Herkulesplanen landa och de första soldaterna och ett antal lätta fordon landsättas.

En av de första att landa vid flygbasen i Jokkmokk var Alexander Cederlöv, som ingår i ledningsgruppen där han är fordonsförare och ansvarig för sambandet. Uppe på en kulle i södra änden av flygfältet finns ledningsplatsen med ett litet tält och en kortvågsantenn för sambandet. Dessutom har de tillgång till satellittelefoner. Runt om höjden finns det soldater som skyddar platsen.

Förväntansfull
Alexander Cederlöv, som gjorde värnplikten 2002-2003 vid K 3 i Karlsborg, är förväntansfull både inför fortsättningen av slutövningen, men kanske allra mest inför det som väntar efter årsskiftet.

- Det är nervöst, då man inte vet vad det kan bli för uppgift. Det skulle vara mycket intressant att få åka på en hjälpinsats, till exempel något val, säger han.

Lägesbild
I det fjärde planet som landade fanns Rickard Johansson, chefen för NBG:s insatsbataljon. Väl på plats skaffade han sig omgående en lägesbild av platsen.

- Platsen är säkrad åt norr och söder, vi har en ledningsplats, vi har vår personliga utrustning, kortvåg och satellitkommunikation. Senare i dag kommer ledningsvagnen och på onsdag ska hela bataljonen vara på plats, säger Rickard Johansson.

Följ övningen på www.mil.se/nr07