NBG-officerare på kurs i Kenya

30 officerare ur Nordic Battlegroup deltar under mellan 28 november och 4 december i en kurs vid International Peace Support Training Centre (IPSTC) i Nairobi, Kenya. Utbildningen genomförs som ett led i förberedelserna inför en eventuell insats under Nordic Battlegroups beredskapsperiod första halvåret 2008.

NBG-chefen Karl Engelbrektson tackar övningsledaren för en väl genomförd utbildningsdag. Foto: Johan Lindqvist/NBG

Kursen syftar till att öka deltagarnas kunskaper om hur klimat och kultur påverkar en fredsbevarande insats.

- Erfarenhet från tidigare insatser visar att kulturell förståelse är vital för ett förbands framgång och förmåga att lösa sin uppgift. Därför måste vi utnyttja alla möjligheter att få ökad kunskap om förhållanden i möjliga insatsområden, säger NBG-chefen, brigadgeneral Karl Engelbrektson.

Kursdeltagarna från Sverige, Norge, Finland och Estland representerar olika enheter och förbandstyper inom Nordic Battlegroup.

- Det är viktigt att erfarenheterna från utbildningen sedan förmedlas till alla medarbetare inom NBG. Soldaterna måste vara förberedda för olika tänkbara missionsområden, säger Karl Engelbrektson.

Kursen vid IPSTC är speciellt anpassad för NBG:s behov. Lärare är officerare och andra föreläsare med erfarenhet från pågående konflikter och aktuella krisområden i Afrika. Utbildningen är bred och innefattar bland annat mänskliga rättigheter, barnsoldater, gisslansituationer och praktiska moment i varierande miljöer.