Minröjning pågår

En av uppgifterna för svenska LOT (Liaison and Observation Team) i Doboj, Bosnien, är att observera och rapportera. Detta görs i närtid bland annat genom uppföljning av minröjningsarbetet inom vårt ansvarsområde.

Bo Westman tillsammans med stf teamchefen för röjarna vid vattenreservoaren. Foto: Försvarsmakten

Efter över ett års förberedelser har från och med oktober 2007 det fulla ansvaret för minröjningen i Bosnien lämnats över till den bosniska armén. En nyuppsatt minröjningsbataljon genomför arbetet på ett flertal platser. Inom LOT Dobojs område röjer en pluton om tre grupper på tio man sina områden i stadens närhet. 

Röjde vid vattenreservoar
Vid ett besök nyligen sydväst om Doboj, träffade vi bataljonchefen och två arbetsteam. Det första teamet röjde för att en vattenreservoar i byn Ularice som förser tre byar med vatten ska kunna underhållas säkert. Organisationen består av chef, ställföreträdare, sjukvårdare och sju minröjare.

Välutbildad personal
På den andra platsen röjdes utkanten av en by där ett antal minor redan röjts. Personalen verkar välutbildad och positiv. Plutonens tredje grupp röjde en besvärlig sluttning längs vägen mellan Doboj och Tuzla.

Målet är att röja totalt 1 900 kvadratmeter i år. 70 procent av dessa är i dagsläget röjda. Vintervädret beräknas snart förhindra vissa områden från att bli färdiga. Då flyttar personalen till väderbättre områden.

Bo Westman