Minnesstund i Afghanistan

På tvåårsdagen av attentatet som krävde två svenska soldaters liv höll de svenska och finska soldaterna på Camp Northern Ligths en minnesstund för sina stupade kamrater löjtnant Jesper Lindblom och löjtnant Tomas Bergkwist.

Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Söndag kväll lokal afghansk tid hölls en minnesstund till minne av tvåårsdagen för attentatet som kom att kräva löjtnant Jesper Lindbloms och löjtnant Tomas Bergkwists liv.

Ceremonin ägde rum framför de minnesstenar som finns på Camp Northern Lights till minne av fallna kamrater.

Efter att den finske kontingentschefen hade hållit ett tal över de stupade soldaterna placerades det blomsterkransar framför Jespers och Tomas minnesstenar.

Hela ceremonin präglades av ett påtagligt allvar och värdighet. Alla svenska och finska soldater i norra Afghanistan är mycket medvetna om riskerna kopplade till tjänstgöringen i området men är samtidigt beslutna att fortsätta det viktiga arbetet med att hjälpa Afghanistans folk till en tryggare tillvaro.

Den svenska kontingenten FS14:s tankar går denna dag till vänner och anhöriga till Jesper och Tomas.

Text & bild: Kapten Fredrik Bojerud, PIO FS14