Medaljer för hjältemodiga insatser

Vid en ceremoni vid Livgardets Kavallerikasern (före detta K1) delade överbefälhavaren ut ett antal medaljer för hjältemodiga insatser.

Medaljörerna fr. vänster: Johan Timrén, Johan Melin, ÖB, Peter Eriksson, Joachim Meijer. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

De som erhöll medalj var:

Kapten Johan Timrén gavs medalj för att frivilligt och med stort personligt mod och med risk för eget liv deltagit i evakueringen av ett serbiskt bostadskvarter i Pristina.

Kapten Johan Melin för insatser som ytbärgare när fartyget Finnbirch förliste.  

Furir Peter Eriksson och menige Joachim Meijer för agerandet i samband med striden i samhället Boka i Afghanistan.

Fänrik Ivan Tomovic som också tilldelas medalj för sitt agerande vid Pristina kunde ej deltaga vid ceremonin utan kommer att erhålla sin medalj vid ett senare tillfälle.

Mer information om motiveringarna och händelserna finns under Relaterad information och Relaterade länkar till höger.