Materielbrister oroar NBG-soldater

96 procent av soldaterna i Nordic Battlegroup skulle delta om det blir en insats. Riskmedvetenheten är stor och soldaterna har stort förtroende för sin närmaste chef. Men missnöjet med materiel och utrustning är stort. Det visar en stor undersökning som Försvarsmakten gjort.

Fordon anländer till NBG:s slutövning Nordic Resolution. Foto: Mats Carlsson

Undersökningen, som utförts av KW Partners på uppdrag av Försvarsmakten, baseras på telefonintervjuer med 501 slumpmässigt utvalda NBG-anställda under en dryg vecka i mitten av oktober. En femtedel av de tillfrågade är yrkesofficerare, och omkring fem procent är kvinnor.

Merparten av de tillfrågade är nöjda med informationen om Nordic Battlegroup och riskerna med internationella insatser, och säger att de skulle åka ut om NBG sätts in under beredskapsperioden.

Materielproblem bekymrar
Men de uppmärksammade problem som funnits och finns på materielsidan, med försenade leveranser och krånglande utrustning, bekymrar de tillfrågade i undersökningen.
79 procent tycker inte att NBG har den materiel som behövs för att styrkan ska kunna lösa sina uppgifter. 45 procent tycker inte alls att deras förväntningar infriats när det gäller utrustning och materiel. Främst är det män, och tillfrågade i åldrarna 25-29 år, som är kritiska.

Karl Engelbrektson (bilden), chef för Nordic Battlegroup, tror att resultatet skulle bli ett annat om frågan ställdes i dag.

- Min bedömning är att vi nu har den materiel vi behöver för att lösa uppgifterna. Slutövningen visar att vi klarar att genomföra operationer med stor effekt med tillgänglig materiel, säger Engelbrektson.

Intensiv vecka
En av deltagarna på slutövningen, Magnus Ekstrand (bilden) från P 4 i Skövde, håller med, efter en intensiv vecka i trakterna kring Boden.
- Vi kommer att ha all nödvändig utrustning när vi åker, även om vi fortfarande saknar några småsaker.

En stor andel, 64 procent, tycker inte att NBG har försetts med bästa möjliga utrustning, skydd och vapen.

- Vår utrustning håller världsklass. Sedan finns det exempelvis funktioner som ännu inte fått sina fordon, jag förstår att de känner sig frustrerade. Samtidigt är det viktigt att lägga energi på att få ut så stor effekt som möjligt av den materiel vi har, säger Karl Engelbrektson.

Hög prioritet
Lika många anser att de inte fått tillräcklig tid att utbilda sig på den materiel som de ska använda om de sätts in. Det problemet har hög prioritet när NBG:s beredskap nu bara är några veckor bort, förklarar chefen för stridsgruppen.

- I vissa fall har materiel kommit in sent i utbildningsplanen. Där behövs mer träning så att soldaterna känner att de kan hantera sin utrustning.

Per Norlin

Ladda ner hela undersökningen som pdf