Lv 6 blev Sveriges bästa förband

Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad har för andra året i rad utsetts till Sveriges bästa förband av Värnpliktsrådet. Ett pris för framsteg gjorda under 2007 går till Amfibieregementet Amf 1.

Nils Hultin från avgående Värnpliktsrådet presenterade på onsdagen vinnaren under den pågående värnpliktskongressen i Skövde.
- Alla vi på Lv 6 ska vara glada och stolta över detta fina erkännande av vår verksamhet. Vårt ledord är att se de värnpliktiga och kontraktsanställda som kollegor i våra insatsförband, säger regementschefen på Lv 6, överste Lennart Klevensparr.

Luftvärnsregementet får priset bland annat för ett väl utvecklat medinflytande, en ambitiös inställning till säkerhetsarbete och för att förbandet har ett brett fritidsutbud för de värnpliktiga.
Förbandet har bland annat goda rutiner för att utnyttja sina skyddsassistenter och har lyckats implementera Nätverket för värnpliktiga kvinnor, NVK, på ett naturligt sätt i verksamheten.

Höga krav
Värnpliktsrådets årliga rapport Sveriges bästa förband syftar till att ge en jämförelse av förbanden inom en rad områden. Värnpliktsrådet vill därmed lyfta fram det som är positivt hos vissa förband och som övriga förband bör eftersträva.

"I dag tjänstgör endast en liten del av Sveriges ungdomar som värnpliktiga. Detta ställer höga krav på att utbildningen är kvalitativ och rättfokuserad", skriver Värnpliktsrådet i sin rapport.

Tydliga ambitioner
Lv 6 fick totalt 42 poäng i Värnpliktsrådets bedömning. Norrbottens regemente, I 19 i Boden, hamnade på sista plats med 23 poäng. Värnpliktsrådets pris för gjorda framsteg delades ut till Amfibieregementet, Amf 1 i Berga, bland annat för att förbandet har tydliga ambitioner att förbättra värdegrundsarbetet.