Ledningscentralen tillbaka i Stockholm

Försvarsmaktens taktiska ledning bedrivs nu från Stockholm. Armétaktiska staben, ATS, har flyttat in i nya lokaler i Stockholm. Härifrån leds nu Försvarsmaktens och utlandsstyrkans taktiska verksamhet.

Flygvapeninspektören Jan Andersson och arméinspektören Berndt Grundevik i den nya ledningscentralen. Foto: Niklas Ehlén

Försvarsmaktens ledningscentral har varit lokaliserad till flera platser genom åren. Stockholm, Uppsala, Enköping och Södertälje är några orter där hela eller delar av verksamheten bedrivits. Nu är ledningen samlad i Stockholm,precis som överbefälhavaren vill.

-Det känns jätteskönt att vara på plats, säger Olof Granander, stabschef vid ATS.

Tidigare har den marktaktiska verksamheten letts från Uppsala garnison, men i onsdags tog den nya ledningscentralen i Stockholm över kommandot.

På torsdagsmorgonen skedde den officiella invigningen när arméinspektören Berndt Grundevik överlämnade en tavla med nyckelorden ”professionalitet”, ”interoperabilitet”, ”ordning & reda” samt ”soldaten i fokus”. Han överlämnade även en kommandostav att förvara i de nya lokalerna.

- Detta är resultatet av ÖB:s direktiv att satsa på insatsorganisationen och att verksamheten ska ledas från Stockholm, sade Grundevik.