Lerigt men nyttigt – samövning i Kosovo

Himlen är jämngrå och de enstaka snöflingor som singlar ner drunknar i pölar av lervatten. Längst ner i gruvområdet i Kisnica står en ensam personterrängbil och en liten bit bort öppnar Joakim Nilsson eld inåt dalgången. I förarsätet på bilen sitter Kenneth Öberg, askgrå i ansiktet. På bilens motorhuv står skrivet: Sprängd av mina. Övning HELHETEN har börjat.

En personterrängbil har gått på en mina och är utsatt för ett eldöverfall. Övning HELHETEN har börjat. Foto: Anna Norén

– Det är viktigt att börja öva tidigt i missionen. Syftet är att var och en ska få en bild av sin del i systemet, som utgörs av de olika enheterna, säger övningsledaren Philip Engström.
Skyttesoldaterna får göra första insatsen. De framrycker ner i dalen och bemöter elden från fienden, som för dagen är utställda pappfigurer. De måste säkra platsen innan sjukvårdsgruppen får komma ner. Ammunitionsröjningsgruppen är också på plats eftersom det finns minor på platsen. Skyttegruppens sjukvårdare ger första hjälpen till de skadade och när skyttegruppen har läget under kontroll får sjukvårdarna komma ner på olycksplatsen.

Nyttigt att öva tillsammans

Kenneth Öberg har en skallskada från splitter och är medvetslös. Sjuksköterskan Michaela Iveling undersöker honom, känner efter om buken är hård. På med nackkrage, syrgas och fram med båren. Det är trångt i och runt bilen och svårt att få ner patienten på båren på ett säkert sätt.
– Det är nyttigt att öva ihop med skyttesoldaterna, det är inte så ofta vi arbetar ihop, säger Michaela Iveling. Och deras sjukvårdare är duktiga.
Pansarterrängbilen som är sjukvårdsvagn kan inte köra ner i dalen, och med bärhjälp från några skyttesoldater börjar den mödosamma klättringen med båren upp ur gruvan.

 

Anna Norén, press- och informationsofficer KS16