KS16 hade uppsikt över nationaldagsfirande

28 november är Albaniens nationaldag och även det datum år 1912 då landet deklarerade självständighet. För kosovoalbanerna är det en röd dag som firas med olika kulturella inslag, fest och flaggviftning. KS16 hade uppsikt över firandet.

Vägen som går genom den serbiska byn Gracanica var stundtals öde. Foto: Anna Norén

Den 28 november 1955 föddes också Adem Jashari, grundare av Kosovos Befrielsearmé, UCK. Dagen firas ofta med kulturella inslag som teater och folkdans och kosovoalbanerna är lediga från både skola och arbete.

Kontrollerar bilar
I serbiska Gracanica inte långt från Camp Victoria har den svenska styrkan upprättat två vägspärrar. Vid den första står Sofie Danielsson och ser ut över en för tillfället tom gata.
– Vi ska kontrollera att inga bilar med albanska flaggor kör igenom Gracanica, för att undvika att serberna här blir provocerade, säger Sofie Danielsson.

Det är lugnt. Tillsammans med den danska grupp som de för dagen samarbetar med har de sökt igenom tre bilar och inga nationaldagsfirande kosovoalbaner har försökt åka igenom den serbiska byn.

Vägspärrar vanligt inslag i Kosovo
Vid vägspärren i den andra änden av byn söker soldaterna precis igenom en bil. Först och främst söker de efter illegala vapen. Passagerarna står en bit bort och trampar i kylan. De är vana vid att få sina fordon genomsökta av soldater och de flesta accepterar det som en del av Kfor-styrkans arbete för att skapa en trygg och säker miljö.

På eftermiddagen åker en bil med den albanska flaggan på motorhuven igenom Gracanica men stoppas av de svenska soldaterna. I albanska Ajvalija hänger den röda flaggan med den svarta tvåhövdade örnen i fönster och utanför butiker. 

Anna Norén
Press- och informationsofficer KS16