Komplicerad uppgift väntar soldaterna

Ett fritt val på söndag. Det är målet med Nordic Battlegroups insats i det fiktiva landet X-land.I det scenario som finns för övningen har soldaterna en komplicerad uppgift att ta sig in i landet, få ett stabilt läge och göra det möjligt för invånarna att gå till val.

Chefen för insatsbataljonen, Rickard Johansson, har just landat på Jokkmokks flygfält. Foto: Mats Engfors

Inför övningen Nordic Resolution har det varit ett omfattande arbete med scenariot.
- Vi har utgått från det scenario som användes vid övningar i somras, bland annat vid Illuminated Summer, men skrivit om det lite och anpassat till området i Norrland, berättar Richard Loe.

Internationellt engagemang
Förutsättningarna och anledningen till det internationella engagemanget i området är risken att konflikten mellan de närliggande länderna ska eskalera. De mesta oroligheterna finns i X-land, där Nordic Battlegroup som bäst håller på att skaffa sig kontrollen över området runt Jokkmokk.
Efter hand ska styrkan förflytta sig söderut mot Boden, där målet är att ge invånarna möjligheten att gå till val.

Bakgrundsrapporter
För att få till hela spelet gäller det att hela tiden "mata" övningsdeltagarna med information om utvecklingen.
- Det publiceras hela tiden bakgrundsrapporter som alla ska få tillgång till, till exempel uppgifter som skulle kunna förekomma i media, fortsätter Loe.

Utöver det kommer uppgifter in via underrättelseinhämtning och olika inspel från statister. Till exempel kan ett enkelt meddelande med namn på en lapp som lämnas till soldater vid en vaktpost visa sig vara information om någon viktig händelse som kommer att ta stora resurser i anspråk.

Hur verkligt är scenariot?
- Det är inte tänkt att vi ska öva förbanden på någon speciell typ av insats, men delar av scenariot kan mycket väl likna en verklig insats.

Vad väntar deltagarna under resten av övningen?
- En serie utmaningar som kommer att sluta med en valdag på söndag.

Ulf K. Rask