"Jag är stolt över min personal"

- Jag är stolt över min personal, säger NBG-chefen Karl Engelbrektson efter slutövningen Nordic Resolution.

- Vi har övat i olika väder, kallt och varmt, och i ljus och mörker med bland annat stora transportförflyttningar. Inga allvarliga olyckor har inträffat, vilket visar på personalens professionalism, säger Karl Engelbrektson i en första summering av övningen i Norrbotten.

Löst uppgifter
Han är nöjd med hur styrkan har löst sina uppgifter, stora som små, under övningen. En del av dessa har varit att värna de demokratiska rättigheterna i det fiktiva landet.
- Vi har fått analysera varje situation för att använda rätt vapen eller insats med minsta möjliga styrka.

Kapacitet
Karl Engelbrektson tvekar inte över styrkans kapacitet. Han säger att övningen har inneburit en hel del utmaningar, och att de flesta har lösts på bästa sätt. Han tycker att alla enheter är kompetenta men det finns vissa förmågor som måste ses över.
Sambandet och kommunikationen mellan de fem deltagande nationerna harde bara övats teoretiskt inför slutövningen. Det medförde att vissa mindre problem uppstod.
- Vi tar lärdom av detta och rättar till de brister som finns. Nu ska vi hem och analysera och öva vidare inför en eventuell insats.

Stefan Bokvist

Läs mer om övningen på www.mil.se/nr07