Ja till ombudsman och hemvärnsdag

Årets rikshemvärnsting som i helgen samlat ett 90-tal delegater från hela landet till förhandlingar i Bålsta gick i mål utan särskilt mycket strid.

Ombuden behandlade under tinget 72 inkomna motioner och två propositioner. De flesta motionerna rörde ersättningsfrågor. Mest debatt blev det dock om rikshemvärnsrådets två förslag. Det ena om att permanenta befattningen som hemvärnsombudsman och det andra om att inrätta en årlig hemvärnsdag.

Hemvärnets dag
Tinget beslutade att behålla hemvärnsombudsmannen som nu i ett och ett halvt år funnits på försök. Medan propositionen om Hemvärnets dag återremitterades till rådet. Delegaterna hade dessförinnan enats om att en dag verkligen skulle inrättas. Datum och övriga former för den blir dock föremål för ytterligare utredning.

Fältstipendium
På lördagen utdelades av rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, årets Fältstipendium på 15 000 kronor. Mottagare blev hemvärnsplutonchefen, fjällräddaren, internationelle bergsguiden och polarforskaren Mikael Amlert, Kiruna.

Vid söndagens val förnyades rådet på flera poster men allt gick enligt valberedningens förslag. Två kvinnor invaldes som ordinarie ledamöter och två som ersättare. Rådet med 15 ordinarie ledamöter, varav två självskrivna, konstituerar sig vid möte i början av december.

Läs mer om tinget på www.hemvarnet.mil.se