Inget ÖB-besök under årets kongress

I dag inleds årets Värnpliktskongress, denna gång i Skövde. Värnpliktskongressen är de värnpliktigas högsta beslutande organ och det är där det nya Värnpliktsrådet väljs. Traditionen att både landets försvarsminister och överbefälhavare båda besöker kongressen bryts i år.

Det är ett 60-tal delegater från landets samtliga förband, skolor och centra som under den kommande veckan diskuterar värnpliktfrågor och tar ställning till alla de motioner som skrivs inför kongressen.

Värnpliktsrådet står som värd för kongressen och det är också under kongressen som ett nytt råd väljs för det kommande året.

Filmat inslag
Det har utvecklats till en tradition och fast programpunkt under kongressen att överbefälhavarenhåller ett anförande på plats inför kongressens delegater. Även försvarsministern brukar närvara, men så icke i år.

– ÖB Håkan Syrén har ett alltför pressat schema för att ha möjlighet att närvara. Istället kommer han att framträda för kongressen i ett på förhand filmat inslag för kongressen, säger ÖB:s militära assistent Mikael Frisell.

Det är Värnpliktsrådet som inkommit med önskemål om vilka ämnen ÖB ska kommentera i filmen. De två ämnena är medinflytande och pliktlagstiftningen. Inslaget kommer att visas på Värnpliktskongressen på måndag.

Ulf Petersson

Läs mer om Värnpliktsrådet