Inga svenskar skadade vid attentat i Afghanistan

Kring klockan 16.00 (12.30 svensk tid) utfördes ett självmordsbombsattentat i staden Baghlan i Afghanistan, ca 20 mil sydöst om Mazar-i-Sharif där den svenska huvudcampen Camp Northern Lights ligger. Över 60 personer uppges ha omkommit i attentatet varav fem parlamentsledamöter. Inga svenskar skadades.

Baghlan-provinsen ligger öster om det svenska ansvarsområdet. Foto: Försvarsmakten

Inget tyder just nu på att attentatet var riktat mot den Natoledda ISAF-styrkan. Det bedöms istället vara ett attentat mot afghanska politiker. Över 60 personer uppges ha omkommit i attentatet varav fem parlamentsledamöter.

- Vi följer utvecklingen noggrant. Det inträffade påverkar för
närvarande inte vår verksamhet, säger den svenska chefen för styrkorna i
Afghanistan, överste Torbjörn Larsson.

Attentatet i Baghlan-provinsen, som inte ingår i det svenska ansvarsområdet, inträffade i samband med en lokal ceremoni vid en fabrik.