HBT–arbete belönas på Värnpliktskongressen

I samband med Värnpliktskongressen delades på tisdagen Robert Holmgrens minnespris ut av Stiftelsen Soldatfonden. Årets pristagare är Krister Fahlstedt, som belönas för sitt arbete med HBT-frågor inom Försvarsmakten.

Krister Fahlstedt (bilden) var en av initiativtagarna till föreningen HoF (homo-, bisexuella och transpersoner inom Försvarsmakten). Han har under lång tid arbetat med dessa frågor och följt utvecklingen på området.

"Stort erkännande"
"Värnpliktsrådet ser valet av pristagare som ett gott bevis på att Försvarsmakten är på väg åt rätt håll i HBT-frågan. Det är ett stort erkännande, från Sveriges totalförsvarspliktiga, av det arbete som bedrivs inom försvaret" kommentar Värnpliktsrådet valet av pristagare.

"Finaste priset"
– Det känns fantastiskt hedrande att få ett gräsrotspris, som det här. Det är det finaste priset man kan få inom Försvarsmakten, tänker jag, Det visar att arbetet börjar ge frukt och att det har nått ut i hela organisationen. Det börjar märkas bland de värnpliktiga som är den mest utsatta gruppen, säger Krister Fahlstedt.