Första patrullerna för KS16

Det känns hedrande att vara här och hjälpa människor som har riktiga problem, säger Niklas Åhlin och spanar ut genom den immiga bilrutan på ett gråregnigt landskap. – Min grundfilosofi i livet är att människor som har det bra ska hjälpa människor som har det dåligt.

Svensk Geländerwagen på väg genom Gracanica. Foto: Anna Norén

Niklas är en av skyttesoldaterna på KS16 och han och hans grupp i tredje pluton är ute på patrull, samtidigt som de ska lära sig att hitta. För tillfället är det lugnt i Kosovo, men innan årsskiftet ska det både hållas val och lämnas förslag om hur regionen ska styras i framtiden. Därför finns det ständig beredskap på förbandet och då är det viktigt att att kunna ta sig till rätt plats snabbt.
– Vad ser du därborta? Vilken by är det?

Gruppchefen Björn Westin pekar ut byggnader och landmärken för att orientera soldaterna. Husens standard varierar stort, från nybyggda villor till ihoplappade skjul. I en del trädgårdar sprätter höns och på mindre vägar är det vanligt att möta getter och kor.

En fattig region
När kriget tog slut 1999 låg infrastrukturen i Kosovo i spillror. Nu byggs det på många platser runt om i  regionen vilket vittnar om en ekonomi som börjar återhämta sig, men Kosovo är fortfarande fattigt. En tredjedel av befolkningen lever i fattigdom och arbetslösheten är hög, upp emot 40 procent.

På de större vägarna är trafiken bitvis tät och det gäller att vara uppmärksam. I Kosovo tolkar inte alla trafikanter trafikreglerna på samma sätt som i Sverige, och rätt som det är kan det komma en mötande bil i den egna filen. Titta långt fram och ta det lugnt är mantrat för alla bilförare.

Balkanlera
När gruppen ska vända på en mindre väg kör den ena terrängbilen fast. Leran lägger sig som en tjock hinna på både däck och sulor och suger fast både folk och fordon. Efter det senaste dygnets regn är fyrhjulsdrift ingen hjälp.
– Balkanleran är ökänd, suckar Thomas Scheele.
– Den är som modellera, man kan krama bollar med den och kasta, precis som med snö.

Med gemensamma krafter kommer bilen loss. På vägen genom Ajvalija där Camp Vistoria ligger vinkar Niklas och Björn till en grupp barn. En liten pojke stramar upp sig och gör honnör.

Anna Norén, Press- och informationsofficer KS16