Försäkringsskydd ska ge trygghet under insats

- Försäkringsskyddet för våra soldater i utlandsstyrkan är mycket omfattande, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström.Om Nordic Battlegroup sätts in, kommer också NBG-soldaterna att omfattas av samma skydd.

I den attitydundersökning Försvarsmakten gjort med 501 NBG-soldater, uppger 49 procent att de är positiva till villkoren, förmånerna och försäkringarna. Däremot är bara 31 procent positiva till villkoren i förhållande till de risker som en insats kan innebära.

Gott skydd
Personaldirektör Lars Norrström menar dock att det ekonomiska skyddet är gott för soldater som skadas under insats.
- Det finns flera typer av försäkringar och garantier för soldaternas trygghettrygghet, utöver det grundskydd som alla våra anställda har, säger Lars Norrström.

För alla anställda i Sverige kompenserar sjukpenningen inkomstbortfall om man blir oförmögen att arbeta, oavsett orsak.

Dessutom finns en arbetsskadeförsäkring som kan ge extra ersättning i form av livränta eller ett engångsbelopp om medarbetaren skadas i arbetet.

Riskgaranti
För personalen i utlandsstyrkan, dit också de NBG-anställda kommer att räknas om de åker på insats under beredskapsperioden, finns dessutom en särskild riskgaranti.

- Den finns eftersom arbetsgivaren inte kan garantera de anställdas skydd i ett insatsområde, och faller ut med ett bestämt belopp om man skadas under anställningen i utlandsstyrkan och skadan leder till bestående medicinsk invaliditet eller dödsfall, säger Anna Lind, förhandlingschef vid personalstaben i Högkvarteret.

Riskgarantin - som kan falla ut vid såväl skada som sjukdom under insatsperioden - är 22 basbelopp. Ersättningens storlek regleras av graden av invaliditet. Vid ingången av 2007 var ett basbelopp 40 300 kronor.

Statligt avtal
Det kan hända att privata försäkringar som anställda tecknat på egen hand inte gäller för händelser som inträffar i högriskområden.
- Därför finns för sådana fall ett avtal enligt vilket staten ger den försäkrade motsvarande ersättning istället, säger Anna Lind.

För den personal som tjänstgör utomlands men inte ingår i utlandsstyrkan gäller den statliga tjänstereseförsäkringen istället för riskgarantin.
- Den huvudsakliga skillnaden är att den försäkringen endast gäller vid olyckshändelse och inte vid exempelvis sjukdom eller smitta, säger Anna Lind.

Per Norlin