Förlängd rekrytering

Nu förlänger vi ansökningsperioden för dig som vill söka internationell tjänst. Det innebär att du har fram till och med söndag den 25 november på dig att söka till insatsförbanden i Kosovo, Afghanistan och Sudan, samt till våra observatörsbefattningar.

I utlandsstyrkan behövs olika former av kompetens, såväl militär som civil. Här tjänstgör allt från sjuksköterskor, brandmän och advokater till grävmaskinister och skyttesoldater. För vissa tjänster kan militär grundutbildning erbjudas för den som helt saknar sådan.