"Förenklingar och fel slutsatser om försvaret"

Allan Widman, folkpartiets försvarspolitiske talesman, skriver på SvD Brännpunkt 28/10 under rubriken ”Lägg ner fler regementen”. Widmans förenklingar leder till direkt felaktiga slutsatser, skriver Sverker Göranson, chef för Ledningsstaben, och Jörgen Ericsson, strategichef, på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

"En av Widmans förenklingar är att försvaret disponerar 7000 sängar för mycket. Det är fel.

I och med det nya utbildningssystemet rycker 12000 värnpliktiga in var tredje halvår. De soldater som därefter anställs förläggs vid våra regementen, samtidigt som en ny värnplikts­kull rycker in. Av det påstådda sängöverskottet blir inte mycket kvar.

Samma förenkling gör Widman sig skyldig till i sitt påstående om att Försvarsmakten skulle behöva tre utbildningsregementen för ett tiotal stridsvagnar på tre platser. Det är fel.

Försvarsmakten utbildar sex mekaniserade bataljoner växelvis, där Widmans vagnar ingår", skriver Göranson och Ericsson.

Läs hela artikeln på www.svd.se