Förbättrad sjukvård för svenskar i Afghanistan

För två år sedan dog de svenska soldaterna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist till följd av ett sprängattentat mot det fordon som de båda färdades i.

I Expressen den 12 november 2007 redogör man för brister som fanns i sjukvårdskedjan på platsen för två år sedan.

Mycket positivt har hänt på sjukvårdssidan i norra Afghanistan under de två år som gått sedan de tragiska dödsfallen.

Ambulans och delar ur den framskjutna kirurgiska förmågan på uppdrag i norra Afghanistan. Foto: FS14

Det tyska militära sjukhuset på Camp Marmal, endast ett par kilometer från den svenska huvudcampen är sedan länge färdigutbyggd.

 

För två månader sedan invigdes ett alldeles nytt afghansk-amerikansk militärsjukhus på Camp Mike Spann, ett par kilometer från den svenska campen. Båda sjukhusen har både avancerad utrustning och specialister inom bland annat traumasjukvård och kirurgi.

 

Färdiga operationssalar

FKF, framskjuten kirurgisk förmåga, är ett nytt koncept inom Försvarsmakten som finns i norra Afghanistan. FKF består bland annat av kirurg, narkosläkare, operationssköterska och narkossköterska.

 

På olika platser i svenskarnas område kommer det att finnas färdigställda operationssalar. En sådan plats är sedan en tid redan klar. Enheten kan även följa med trupper ut i områdena för att vara ett kvalificerat sjukvårdsteam nära händelsernas centrum om olyckan skulle vara framme.

 

Trafikolyckor

Ett av de största hoten mot svensk personal i Afghanistan är trafikolyckor. I somras skadade sig en svensk soldat allvarligt i en trafikolycka. Den gången fungerade kedjan, och det tog inte lång tid innan han hade transporterats hem till Sverige och svensk sjukvård.

 

Hårda krav

Varje enhet som är ute på längre patruller har alltid med sig en sjukvårdare. Kraven på dessa sjukvårdare är mycket hårda. Helst skall man ha militär grundutbildning som plutonssjukvårdare och sedan ha erfarenhet av ambulanssjukvård och/eller traumasjukvård.

 

Detta innebär att det finns mycket kompetent personal att ge första hjälpen om det skulle behövas.

 

Sjukvård dygnet runt

Huvuddelen av den svenska personalen bor på den svensk-finska Camp Northern Lights. Där finns dygnet runt sjukvårdspersonal som kan hjälpa till med allt från småkrämpor till svårare skador och åkommor.

 

De har också kompetensen att avgöra om någon är i behov av mer avancerad sjukvård, antingen hemma i Sverige eller akut på något av de två militärsjukhusen i området. 

 

Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer, FS14