"Fler kvinnor i försvaret"

Kvinnor är en resurs i fredsarbetet. Ett självklart och tydligt jämställdhetsperspektiv är avgörande för att svenska insatser skall nå resultat. Det skriver jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) och försvarsminister Sten Tolgfors (m) i en debattartikel i Sydsvenskan.

"Den erfarenhet som finns från kvinnors deltagande i internationella insatser är mycket positiv. Exemplen från världens krigsområden är många", skriver ministrarna bland annat, och fortsätter:

"Från och med i år inför Pliktverket ett nytt system för mönstring. I regeringens första budgetproposition slogs fast att de nya mönstringsmetoderna bör utformas på ett sätt som aktivt uppmuntrar kvinnor att söka till grundutbildningen."

"Vårt mål är att Sverige skall vara en förebild för andra länder och att vi skall leva upp till vårt rykte som världens mest jämställda land. Alla anställda soldater, officerare och all personal på civila befattningar, som är utsända av Försvarsmakten runt om i världen, är med och skapar bilden av Sverige. Vi vill ge svensk personal de allra bästa förutsättningar att göra insatser för fred, säkerhet och frihet för både kvinnor och män i de länder de verkar", skriver Sabuni och Tolgfors.

Läs hela debattartikeln på www.sydsvenskan.se