Elever lärde om minor

Minläget är katastrofalt i Bosnien. Det beräknas ta 75 år att röja alla minor i den takt som nu genomförs.

Bo Westman från den svenska enheten i Doboj under utbildningsdagen. Foto: LOT Doboj

De utplacerade minorna och oexploderad ammunition kommer under en lång tid framtid framöver utgöra en stor fara för människor och djur.
Nyligen dödades fem människor och 50 får i en minolycka i nordöstra Bosnien. Många av de drabbade är barn.

I ett led att minska riskerna för barn genomförde det svenska samverkansteamet i Doboj i samarbete med en NGO (Non Governmental Organisation), American Corner i Doboj, nyligen en informations-  och utbildningsdag.

Den inleddes med att MAC, det ansvariga centrat för minor vid Eufor-högkvarteret i Sarajevo, informerade 27 barn i tioårsåldern om minor och deras risker. Dessa barn kommer senare i höst att få hjälpa sina skolkamrater i motsvarande utbildning, stödda av sin lärare.

Samtidigt informerade chefspsykologen på sjukhuset i Doboj 26 tonåringar om droger, deras verkningar och risker. Detta följdes upp av att den säkerhetsansvarige på amerikanska ambassaden i Sarajevo berättade om sina erfarenheter som polis i USA.

Bo Westman