Chefsbyten i Försvarsmakten

Från och med den 1 november har Försvarsmakten en ny insatschef. Generalmajor Anders Lindström ersätter generallöjtnant Jan Jonsson. Samtidigt får Försvarsmakten en ny arméinspektör.

Avgående C Insats, Jan Jonsson, samt pågående C Insats, Anders Lindström. Foto: Combat Camera

Generalmajor Sverker Göranson blir ny chef för ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter. Han ersätter generallöjtnant Mats Nilsson som blir chef för enheten för militära försvaret i försvarsdepartementet.

Ny arméinspektör efter Sverker Göranson blir brigadgeneral Berndt Grundevik.

Berndt Grundevik skriver i sitt handbrev till alla anställda och värnpliktiga i armén att han bland annat avser att fortsätta att företräda, leda, upprätthålla anbefalld beredskap och utveckla arméns insatsorganisation.