Ceremoni till minne av de förolyckade i Salerno

I november 1947 omkom 21 svenskar i den svåraste olyckan i flygvapnets historia. 60 år efter flygkraschen hedrades minnet av de omkomna vid en ceremoni i Flygvapnets minneshall i Stockholm under närvaro av överlevande och anhöriga.

Ett 50-tal anhöriga hade samlats vid ceremonin i Flygvapnets minneshall. Foto: Henrik Gebhardt

Det var den 17 november 1947 som 25 svenskar ur flygvapnet inledde hemfärden till Sverige från Etiopien, efter uträttad leveransflygning av den svenska störtbombaren SAAB B-17, som köpts av det etiopiska flygvapnet.

Misslyckad nödlandning
De flög i den från AB T-Flyg inhyrda Bristol Freightern. Dagen efter passerade de över Italien och nära Salerno söder om Neapel uppstod motorkrångel. Piloten försökte nödlanda, men misslyckades till följd av det dåliga väder som rådde i området.

Flygplanet kraschade utanför bergsbyn Santa Maria del Monte. Av de ombordvarande omkom 20 omedelbart. Ytterligare en avled några dagar senare av de skador han ådragit sig vid haveriet.
 
Ceremoni i minnehallen
Söndagen den 18 november genomförde chefen för Skaraborgs flygflottilj, på uppdrag av flygvapeninspektören, en ceremoni tillsamman med överlevande och anhöriga i Flygvapnets minneshall i Stockholm.

Ceremonin samlade ett 50-tal personer som på olika sätt har anknytning till olyckan. Vid ceremonin lade chefen för Skaraborgs flygflottilj ned en krans till minne av de omkomna i den svåraste olyckan i flygvapnets historia.


Se även www.f7.mil.se