101 personer med medicinsk bakgrund anställda vid NBG

- Nu har vi rekryterat så många kvalificerade läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal att Nordic Battlegroup (NBG) nu har den medicinska personal som behövs för att den skall kunna sättas in.

Det säger Lars Lundberg, medicinskt ansvarig på Försvarsmedicincentrum i Göteborg.

- I dagsläget har vi bara tre vakanser bland personalen som skall kunna åka ut de första två månaderna vid en eventuell insats. För några av de resterande 13 befattningarna, där vi ännu inte är klara, har vi sökande. Där slutför vi nu den kompetensgranskning som är så viktig att göra. Vad vi i nuläget behöver är några specialistläkare inom anestesi, kirurgi och allmänmedicin, fortsätter Lars Lundberg (bilden).

Samarbete med förbanden
Arbetet med rekryteringen av medicinalpersonal till NBG har pågått sedan början av året, och nu har 101 personer med medicinsk bakgrund anställts.

I nära samarbete med de utbildande förbanden har arbetet inriktats på att hitta kompetenta och erfarna läkare och sjuksköterskor. Andra grupper som också varit aktuella är till exempel veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer och tandläkare.

Externa aktiviteter
För att nå de aktuella målgrupperna har Försvarsmedicincentrum förutom information på nätet och annonsering också satsat på många externa aktiviteter.

- När vi är ute på mässor, seminarier och personalsamlingar på sjukhus märker vi att det finns ett stort intresse för att tjänstgöra i utlandsstyrkan. Vi erbjuder en bra utbildning och vettiga ekonomiska villkor, som för sjuksköterskor förbättras från den första november. Att åka ut i en utlandsmission ger mycket för den som blir uttagen. Nu fortsätter vi arbetet med att fylla de sista vakanserna, säger Lars Lundberg.

Lennart Hammarstrand