Widman: Tillsätt veteraninspektör i Försvarsmakten

Veteranutredaren Allan Widman (fp) överlämnade på måndagen ett delbetänkande till försvarsminister Sten Tolgfors.

Allan Widman ska till våren redovisa ett slutbetänkande kring hur Sverige ska kunna åstadkomma en sammanhängande svensk veteranpolitik, som säkerställer ett bra omhändertagande av de som återvänder efter internationell tjänstgöring.

En av de åtgärder Widman föreslår är att Försvarsmakten ska tillsätta en ny inspektörstjänst med ansvar för frågor som rör veteraner.

- I Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem är de här frågorna centrala. Det är av stor vikt att de som kommer hem tas omhand på ett bra sätt, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström, och fortsätter:

- Försvarsmakten ska vara en ansvarsfull arbetsgivare, och vårt åtagande gäller också en längre tid efter hemkomsten, då vi har ett rehabiliteringsansvar. Vårt arbete med de här frågorna kan också på sikt leda till att möjligheterna att attrahera sökande till kommande missioner påverkas, säger Norrström.

Delbetänkandet berör också Nordic Battlegroup. Bland annat vill Widman att NBG tillförs en missionspsykolog.