Världens största stabsövning

Under de två sista veckorna i augusti genomförde United States Forces in Korea (USFK) och Republic of Korea Armed Forces (ROKA) Ulchi Focus Lens, UFL, som betraktas som världens största stabsövning.

Överste Ulf Olsson med schweisiska kolleger och samverkansbefäl från US Army vid en Sea Port Of Debarkation (SPOD) i Busan. Foto: Alf Jacobsson

Tiotusentals officerare och soldater från USFK och ROK samövar för att för att förbättra sina förmåga i ”Command and Control”.

Övningen är årligen återkommande sedan 1975 och namnet ”Ulchi” kommer från Korea för att hedra general Ulchi Mundok som ledde striderna mot kineserna under 800-talet i ett av tre kungarike under dåtidens Korea.

Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) inbjöds att delta med officerare som observatörer för att verifiera att övningen genomförs i vapenstilleståndets anda.

Övningen är kombinerad politisk och militär och skall ses som defensiv i sin karaktär och inte ett hot gentemot Nord Korea.

I samband med att olika ledningskommando och  centra besöktes erbjöds också besök vid olika platser och enheter.

Alf Norbäck