Utredning om anonymt brev fortsätter

Flera av påståendena om chefredaktören på tidningen Värnpliktsnytt, som formulerats i ett anonymt brev till ÖB, är troligen felaktiga eller överdrivna. Det visar den preliminära utredning som Försvarsmakten inlett.

För tre veckor sedan fick ÖB det anonyma brevet, som också var adresserat till internrevisionen, med kopia till försvarsdepartementet.

Brevet beskrev allvarliga missförhållanden på tidningen Värnpliktsnytt, och riktade anklagelser mot både den nuvarande chefredaktören och hennes företrädare.

Utredning
Försvarsmakten inledde tidigare i veckan en utredning för att klarlägga riktigheten i de påståenden som finns i brevet. Under onsdagen fick personaldirektör Lars Norrström en första delredovisning av utredaren.

- Med denna första redovisning som underlag kan jag konstatera att mycket troligtvis saknar grund eller är överdrivet. Det finns ändå ett antal frågetecken när det gäller tidningsredaktionens arbetsmiljö som bör utredas vidare för alla parters skull, säger Lars Norrström.

Intervjuer
Utredningen fortsätter nu med bland annat intervjuer av personal och medarbetare vid personalstabens värnpliktssektion.

- Jag kommer att träffa tidningens redaktion för att diskutera arbetsmiljön, och överväger att låta genomföra en undersökning av arbetsmiljön, med brevet som utgångspunkt. Arbetstagarorganisationerna kommer också att informeras, säger Lars Norrström, och fortsätter:

- Värnpliktsnytt ska vara en bra arbets- och utbildningsplats. En plats som inte ger upphov till ryktesspridning, som ger förutsättningar för att ge ut en bra tidning som bidrar till goda utbildningsförhållanden och medinflytande för de värnpliktiga, avslutar personaldirektören.

Per Norlin