Uniform med speciella egenskaper

Fältuniformssystem (FUS) modell 90 finns i nio olika utföranden. FUS m/90 Tropik som finns i sandfärg och grönt, är Försvarsmaktens senaste uniform för internationella förband.

FUS Tropik har speciella egenskaper och är ett väl sammansatt system av kläder som ger soldaten grundläggande komfort och skydd mot yttre påverkande faktorer som till exempel vind och varaktigt hög fuktig eller torr värmebelastning.

Den ska tillsammans med underkläderna bidra till att optimera kroppens temperaturreglering samt ge ett förebyggande skydd mot smittoburna och toxiska hot från insekter (sandflugor och moskitos), genom en behandling med permetrin.

Vid all utveckling av fält- och stridsuniformssystem  finns en lång lista med krav som måste uppfyllas.

  • Kraven kommer i första hand från soldaten, där kravet på exempelvis fickor, förstärkningar och rörelseförmågan i olika stridssituationer med buren stridsutrustning skall beskrivas.
  • Andra krav styrs bland annat av den omgivning och miljö som soldaten skall kunna verka i. Finns det speciella hot och risker i miljön kan kraven även innebära att uniformen måste klara kemiska stridsmedel eller stå emot höga temperaturer vid brand.
  • Som skydd mot upptäckt ska även uniformen ha ett kamouflagemönster som är anpassat för den omgivande miljön, samtidigt som den ges en speciell behandling för att ge en så kallad låg signatur, om en motståndare exempelvis använder sig mörkerhjälpmedel (bildförstärkare).
  • Gemensamt för all uniformssystem är att de har höga krav på slitstyrka och att de skall kunna repareras och tvättas av soldaten i fält.
  • Utöver dessa krav tillkommer ett stort antal regelverk som ex.vis arbetsskyddslagstiftning, olika EU-direktiv och miljökrav. Här regleras de olika krav som ställs på både leverantören och tillverkaren i samband med tillverkning av materialet, men även hur materialet skall kunna avvecklas på ett miljösäkert sätt.   

- Detta sammantaget innebär att våra fält- och stridsuniformer inte är något vi kan köpa från hyllan, i de flesta fall krävs en specialtillverkning, säger Mårten Karlsson, materielsystemansvarig vid HKV.

En naturlig följd blir att det tar tid att utveckla och anskaffa uniformssystemen. Stort arbete läggs vid att testa olika uniformsartiklar genom så kallade materielförsök. En mindre provserie upphandlas som sedan utvärderas av soldater vid olika förband, samtidigt som Försvarets materielverk genomför ett antal tester.

- Erfarenheter från svenskt internationellt deltagande vid olika insatser samt utvecklingen av nya förmågor och förband kräver en kontinuerlig förbättring och anpassning, även inom detta område. Ambitionen är att hela tiden ligga på framkant när det gäller att testa nya material och ny utrustning för att kunna utrusta våra soldater med det bästa som går att uppbringa, säger Mårten Karlsson.