Underrättelsetjänst i Kabul

-Vår uppgift är att pussla ihop fragmentarisk information till en helhet och att analysera densamma i syfte att kunna leverera vår bedömning av händelseutvecklingen i Afghanistan, säger Lena Persson Herlitz, chef för den svenska underrättelsepersonalen i Kabul.

Majoriteten av de svenska soldaterna i Afghanistan är förlagda på den svenska campen i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Men det gäller inte alla, Sverige har exempelvis en underrättelseenhet på ISAF:s högkvarter i Kabul. National Intelligence Cell, NIC, är benämningen som används på de olika ländernas underrättelseenheter i den multinationella ISAF-styrkan.

 

16 Nic:ar i Kabul

-Av de 37 länder som bidrar med trupp till Isaf är det 16 som också har NIC:ar här på högkvarteret i Kabul. Storleken på de olika NIC:arna varierar från en person till ett 30-tal och den svenska NIC:en består av en handfull personer, säger Lena Persson Herlitz.

 

Hemligt arbete

Mycket av det som NIC:en i Kabul arbetar med är hemligt eftersom underrättelsetjänst som företeelse, till sin natur och per definition i mångt och mycket måste vara hemlig.

 

En naturlig del

-Att vi arbetar med underrättelsetjänst i Utlandsstyrkan är i sig ingen hemlighet. Svensk trupp är en del av ISAF och ISAF:s problem är därmed Sveriges. För att kunna ge våra uppdragsgivare varningar och välunderbyggt underlag inför beslutsfattande krävs en aktiv och väl fungerande informationsinhämtning och bearbetning. Det är därför ett självklart ansvar för Försvarsmakten att i ett förhållandevis riskfyllt missionsområde som Afghanistan ha egen underrättelsepersonal på plats, och att ha det inte bara på den svenska campen i Mazar-i-Sharif utan även på strategisk nivå på Isaf:s högkvarter, säger Lena Persson Herlitz.

 

Flera mottagare

Som en naturlig del av den moderna Utlandsstyrkan levererar NIC:en underrättelsematerial hem till Sverige, till ISAF:s ledning och till sina svenska kollegor i norra Afghanistan.

 

Öppenhet ger framgång

-I multinationella miljöer som ISAF är samarbete mellan de olika länderna oerhört viktigt. Öppenhet och samarbete inom ISAF är grunden till framgång, ger vi information så får vi också information tillbaka av de andra ländernas NIC:ar, säger Lena Persson Herlitz.

 

FN-mandat

De svenska soldaterna ingår i ISAF-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som KFOR-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. Den svenska närvaron syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt.

 

Från starten

Den svenska NIC:en har funnits i anslutning till ISAF:s högkvarter sedan styrkan upprättades och det svenska engagemanget inom organisationen åtnjuter en djup respekt från övriga länder som ingår i ISAF.

 

Svensk ordförandeskap

Lena valdes till ordförande för samtliga NIC:ar vid ISAF i maj och har precis lämnat över ordförandeskapet till Tyskland. Detta är första gången som chefen för den svenska NIC:en har erhållit titeln ”NIC Mayor”.

-Det är ett välförtjänt erkännande av såväl min personal som den svenska styrkan i stort, säger Lena Persson Herlitz.

 

Talesman

Ordförandeskapet innebar bland annat att Lena Persson Herlitz var alla NIC:ars talesman uppåt i organisationen och mot ISAF:s högsta ledning. 

 

Personliga egenskaper

Lenas personal på ISAF:s högkvarter har ett antal gemensamma personliga egenskaper som gör dem ytterst lämpade för arbete på NIC:en; de har en utvecklad social förmåga, goda språkkunskaper, de besitter god analytisk kunskap och de är bra på att pussla ihop information till en helhet och finna mönster i samma helhet. Mönster som skulle gå ett otränat öga förbi.

 

Integritet

-Vi har till uppgift att leverera rapporter som bygger på kvalificerade analyser. Då är också integritet en väldigt viktig egenskap eftersom rapporterna inte alltid drar de slutsatser som mottagaren vill höra, avslutar Lena Persson Herlitz.

 

Av: Pelle Vamstad

Press- & Informationsofficer FS13