Svenska soldater utvecklar afghansk kirurgi

David Pazooki, chef för den svenska enhet i Afghanistan som bedriver framskjuten kirurgi, har utnämnts till professor vid den medicinska fakulteten på Balkh University i Mazar-i-Sharif.-Det är en mycket fin gest men framför allt bidrar det här erkännandet till att ytterligare stärka den redan positiva uppfattningen om den svenska styrkan bland den afghanska allmänheten, säger David Pazooki.

Bakgrunden till utnämningen är att den svenska styrkan i Afghanistan i somras påbörjade ett projekt som syftar till att utveckla de civila afghanska kirurgernas kompetens. David Pazooki är idéns upphovsman och har också drivit projektet allt sedan starten.

 

-Kirurgiprojektet syftar helt enkelt till att utveckla den afghanska kirurgin. Efter årtionden av krig är det givet att de ligger en bit efter i utveckling, säger David Pazooki.

 

Nyfikenhet

Det är kombinationen av David Pazookis yrkeskunnande, nyfikenhet, vetgirighet, språkkunskaper och förmåga att anpassa sig till olika kulturer som nu har belönats med en professorstitel. Det var också nyfikenhet som från början fick honom att ta kontakt med sjukhusen i Mazar-i-Sharif.

 

-Då ville jag egentligen bara se vad som fanns och hur det fungerar. Men ganska snart blev jag tillfrågad om jag ville göra en medicinsk bedömning av en patient. Det slutade med jag opererade patienten med lyckat resultat, säger David.

 

Elva föreläsningar

Sedan gav det ena snart det andra och David Pazooki har nu utfört 17 operationer och hållit elva föreläsningar. Han har haft stor nytta av att den nuvarande missionen i Utlandsstyrkan är hans tredje och hans elfte utlandsmission som läkare, tidigare har han jobbat för bland andra Läkare Utan Gränser.

 

-Jag är läkare i svensk ökenuniform och för mig är det en ära att representera Sverige i Utlandsstyrkan. Sverige har hjälpt mig och det här är mitt sätt att ge tillbaka, säger David Pazooki som flydde från Iran i mitten av 80-talet.

 

Specialistkompetens

I Sverige jobbar han som kirurg på den kirurgiska kliniken på Sahlgrenska i Göteborg. David är alltså en av många civila specialister som i dag jobbar i den svenska militära styrkan i Afghanistan. Och för Davids del är det en specialistkompetens som nu resulterat i en professur på Balkh-universitetet i Mazar-i-Sharif.

 

-Omkring 120 medicinstudenter påbörjar varje år sin läkarutbildning på den medicinska fakulteten. Dessutom studerar kontinuerligt mellan 20 och 25 redan färdiga läkare till olika specialistkompetenser på samma fakultet, säger David.

 

Riksdagsbeslut

De svenska soldaterna ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. Den svenska närvaron syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt.

 

För den svenska styrkan i Afghanistan är professionell och kulturell mångfald viktigt för att uppdraget som regering och riksdag ålagt förbandet skall kunna lösas. Kirurgiprojektet är ett konkret bevis på vilka tydliga värden denna svenska mångfald kan leverera till det afghanska samhället, något som är alla afghaner till gagn.

 

Av: Pelle Vamstad

Press- & Informationsofficer FS13