Svensk officer medaljerad i Afghanistan

Överste Anders Gustavsson har tilldelats den amerikanska förtjänstemedaljen The Army Commendation Medal vid en ceremoni i Mazar-i-Sharif. - Den här medaljen gör mig oerhört stolt men är också ett viktigt och synnerligen välförtjänt erkännande av den svenska Afghanistanstyrkan i stort, säger Anders Gustavsson.

Foto: Pelle Vamstad

Anders Gustavsson leder Isaf:s Operational Mentoring and Liason Team, OMLT, på brigadnivå (en brigad motsvarar cirka 3 000 soldater) i norra Afghanistan. Han arbetar på den amerikanska campen Mike Spann i Mazar-i-Sharif, inte långt från den svenska campen i samma stad.

 

Utbildande uppgift

OMLT har till uppgift att utbilda den afghanska armén och Anders har fram till skrivande stund varit chef för ett 80-tal europeiska och amerikanska officerare som har olika utbildande roller i detta.

 

Personlig mentor

-Vi utbildar de afghanska soldaterna och officerarna i allt från ledarskap och samband till stridsskjutningar och sjukvårdstjänst. Parallellt med att jag ansvarat för hela OMLT på brigadnivå här uppe i norr har jag också fungerat som personlig mentor till den afghanske brigadchefen, säger Anders Gustavsson.

 

Svensk ledning

Det är första gången som Sverige har lett OMLT på den här nivån och i och med medaljeringen av Anders är det bevisligen ett ledarskap som varit mycket uppskattat.

 

Ökat samarbete

-Vi är ett tiotal svenskar som jobbar i OMLT och tillsammans har vi lyft hela den afghanska brigadens kompetens till en ny nivå. Vi har tydligt förbättrat både soldaternas och officerarnas personliga förmågor samtidigt som vi utvecklat brigadens samarbete, både internt och externt, säger Ander Gustavsson.    

 

Lyckad insats

The Army Commendation Medal som Anders Gustavsson nu tilldelats är ett mycket konkret bevis på att den svenska insatsen i Afghanistan bär frukt. Endast ett fåtal svenska soldater har tidigare tilldelats medaljen som i det närmaste kan beskrivas som den amerikanska arméns förtjänstmedalj.

 

Av: Pelle Vamstad

Press- & Informationsofficer FS13