Rekrytering och utbildning inför Tchadinsats

Planeringen fortsätter för en insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Försvarsmakten följer noga utvecklingen i området.

Flyktingläger i Dar Sila i gränsområdet mellan Tchad och Sudan. Foto: Jobard/Siba/Scanpix

Tidigare i veckan beslutade EU att sätta in totalt 3 000 soldater i Tchad och Centralafrikanska republiken. Sverige väntas ställa upp med 200 soldater, och regeringen lägger senare i veckan en proposition till riksdagen om insatsen.

Det svenska bidraget kommer att utgöras av skyttesoldater ur den internationella amfibiestyrkan, som ska göra det möjligt för hjälporganisationer och FN:s polisstyrkor att verka i området.

Rekrytering
Rekrytering till förbandet pågår just nu, och i dagarna påbörjas utbildningen av fordonsförarna.
- Så här långt följer vi tidsplanen, säger Carl-Johan Andersson vid insatsstaben.

Området är oroligt, och på tisdagen utlyste Tchads regering undantagstillstånd i östra delen av landet, längs gränsen mot Sudan och Darfurprovinsen.

- Vi följer utvecklingen och kommer att påbörja en riskanalys. Vi tittar närmare på området och vilka åtgärder som behöver vidtas. Lägesbedömningen används för att avgöra vilken utrustning vi behöver ta med oss och hur vi ska agera på plats, säger Carl-Johan Andersson.

Kriminella grupper
I första hand är det kriminella grupper, större eller mindre, som just nu utgör det största hotet i området.

Insatsområdet omfattar både Tchad och grannlandet i söder, Centralafrikanska republiken, som har svårigheter att kontrollera gränsområdet mot Sudan.

- Centralafrikanska republiken, där flera rebellgrupper är verksamma, används som genomfartsled för flyktingar och andra rebeller från Sudan. Då gränsen mellan Tchad och Sudan är hårt ansträngd, är det enklare att gå via Centralafrikanska republiken, säger Carl-Johan Andersson.

En rekognosceringsgrupp från Försvarsmakten är just nu i Tchad. Efter erforderligt riksdagsbeslut, som väntas i november, kan huvuddelen av styrkan vara på plats i början av nästa år.

Per Norlin