Regeringen frågar om sjukvårdsresurser

Försvarsdepartementet ber Försvarsmakten redovisa förutsättningarna för medicinsk evakuering i internationella insatser.

- Deltagande i internationella insatser för att sprida fred och säkerhet är förenat med risker. Tillsammans med de organisationer som leder insatserna har vi ett ansvar för att tillgång till adekvat medicinsk evakuering tillgodoses. Därför har jag i dag bett Försvarsmakten redogöra för läget och vad som ytterligare kan göras, säger försvarsminister Sten Tolgfors i ett pressmeddelande.

Främst handlar det om tillgången på transportresurser av skadade eller sjuka under övervakning av medicinsk personal i Afghanistan och för Nordic Battlegroup.

- Det här är en av de viktigaste frågorna vi arbetar med. Vi har tidigare redogjort för läget när det gäller sjukvårdstransporter med helikopter i Nordic Battlegroup, och tar självklart gärna en fortsatt dialog med försvarsdepartementet när det gäller sjukvårdsresurser i våra olika insatsområden, säger Mats Nilsson, chef för ledningsstaben i Högkvarteret.

Senast den 31 oktober ska Försvarsmakten svara på försvarsdepartementets anmodan.

Per Norlin