Regeringen föreslår insats

I dag beslutade regeringen att i en proposition förslå svensk deltagande i EU:s militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken.

Det svenska bidraget ska bestå av ett skyttekompani om 200 soldater som ska utgöra stöd för FN:s närvaro i regionen. Insatsen sker i EU:s regi men under FN:s mandat. Insatsen väntas pågå under 12 månader, det svenska bidraget gäller under högst sex månader med beräknad start under januari nästa år.

– Beslutet av regeringen att lägga propositionen ligger helt i linje med vår planering. Vi arbetar vidare med föreberedelserna, just nu pågår en riskanalys. Sedan väntar vi fortfarande besked om vad som blir våra uppgifter och var vi geografiskt kommer att placeras, säger Carl-Johan Andersson på planeringsavdelningen vid insatsstaben.

Propositionen medger ett svenskt truppbidrag bestående av högst 490 soldater. Det skyttekompani om 200 soldater som föreslås är de planeringsförutsättning som gäller. Mellanskillnaden är tänkt för oförutsedda händelser som temporärt kan kräva en utökning, exempelvis om förstärknings- eller evakueringsbehov uppstår.

– Konflikten i Darfur kräver ett helhetsgrepp om den svåra humanitära katastrof som präglar hela regionen – därför är EU:s insats i Tchad så viktig, säger utrikesminister Carl Bildt i ett pressmeddelande.

Samtidigt med den militära insatsen genomför FN en civil insats med uppgift att utbilda poliser och övervaka mänskliga rättigheter. Propositionen behandlas av riksdagen under senare delen av november.

Ulf Petersson