Räddningspluton övade efter gasexplosion

Tidigt på morgonen kom larmet om en stor olycka på flygplatsen utanför Pristina. Samtliga svenska räddningsresurser skickades ut till skadeplatsen. Övningen var en av många för den svenska räddningsplutonen.

Skyttesoldat Mark Bosson och sjuksköterska Malin Bjärnetoft samarbetar. Foto: Ola Björnör

Det har varit få allvarliga olyckor under KS15:s tid i Kosovo. Ändå övas det ständigt på räddningsplutonen om något skulle hända.

- Vi övar allt från att någon soldat faller ihop på löprundan utanför campen till större bränder i hus då brandmännen går in och rökdyker, säger sjukvårdstransportgruppchef Johan Vaernholt. Vi utbildar oss även inom gruppen så att alla kan underlätta varandras arbete.

Den här dagen övades samordning av KFOR:s räddningsresurser. I övningsscenariot hade det skett en stor gasexplosion på flygplatsen utanför Pristina. Ett större antal KFOR-soldater av olika nationaliteter var skadade. De två svenska ambulanserna och den svenska brandbilen ryckte ut.

- Själva omhändertagandet av skadade kan sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att öva organisationen och samverkan mellan olika nationer och enheter så att systemet blir smidigt, säger Vaernholt.

De finska räddningsenheterna var först på platsen och fick därför huvudansvaret för insatsen, medan svensk sjukvård ansvarade för uppsamlingsplatsen för skadade. De svårast skadade transporterades med helikopter till fältsjukhusen på den amerikanska och tyska campen.

- Det gäller att hela tiden veta hur många ambulanser och helikoptrar som finns tillgängliga och att hela tiden ha sjukvårdspersonal som kan ta hand om skadade, säger Vaernholt. Att ta hand om 18 skadade kräver väldigt mycket resurser.

Arbetet för soldaterna på räddningsplutonen innebär mycket övning och ständig beredskap. Samtidigt är friheten att planera egna övningar stor.

- Även om det är i slutet på missionen så fortsätter vi med att hålla utbildningar. Det är viktiga kunskaper att ta med sig hem till Sverige, säger Johan Vaernholt.

Ola Björnör