Premiär för internationell slutövning

För första gången är inte den svenska marinens slutövning, som tidigare hette SAMMARIN, helsvensk.

Istället övar marinen tillsammans med bland annat danska och tyska stridskrafter i sydvästra Östersjön.

Anledningarna till detta är flera, dels är utvecklingen en del i övergången från invasions- till insatsförsvar med ökad interoperabilitet, dels för att ge svenska sjöstridskrafter möjlighet att öva i större sammansatta styrkor vilket är en trend även internationellt.

Övningen heter Northern Coasts och i den deltager ett 50-tal fartyg och flygplan från åtta nationer. Övningen håller på mellan den 15-25 oktober och innehåller allt från minröjningsövningar till ytstrid- och ubåtsjaktövningar.

Fartygen har kastat loss för att gå till Kiel och där ha de slutliga mötena innan övningen startar - måndagen den 15 oktober.

Från Sverige deltager minröjningsfartyg och stödfartyg ifrån de båda sjöstridsflottiljerna, korvetter från tredje sjöstridsflottiljen och ubåt från ubåtsflottiljen. Dessutom deltager HMS Fårösund som ansvarar för utläggning av övningsminor samt en enhet för landbaserat underhåll.