Personalbrist i transportflyget

Transportflyget har en viktig roll i Nordic Battlegroup. Fyra Herculesplan från Skaraborgs flygflottilj har avsatts för NBG-transporter. Men personalläget är ansträngt, och vid en insats kommer annan verksamhet att påverkas.

Hercules TP 84. Foto: FBB

Skaraborgs flygflottilj F 7 utgör hemmabas för transportflygenhetens åtta C-130 Hercules. Enheten har en rad olika uppdrag.

I Sverige sköter man transporter av Försvarsmaktens personal och materiel och används ofta som stöd till den civila delen av samhället, som exempelvis vid ambulanstransporter.

Abu Dhabi
Dessutom är 17 av transportflygenhetens anställda baserade i Abu Dhabi, där de svarar för transporter av personal och materiel till och från den svenska kontingenten i Afghanistan.

En försvårad rekryteringssituation under senare år har gjort personalläget ansträngt. Transportflygenheten är dimensionerad för 14 besättningar, men har i dag cirka tio.

Taktiska transporter
Detta kommer att få konsekvenser om Nordic Battlegroup sätts in under beredskapsperioden, som inleds vid årsskiftet. Fyra Hercules, utrustade för att kunna verka i en konfliktzon, ska utföra taktiska transporter för NBG. Detta innebär att hela transportflygenhetens resurser tas i anspråk.

- Det är positivt att transportflyget är en eftertraktad resurs. Ett ständigt insatt insatsförband som kan tas i anspråk med kort varsel. Men det innebär också att läget blir ansträngt om NBG sätts in. Det kommer att påverka den övriga verksamheten, säger flottiljchefen vid F 7, Christian Christensen.

Afghanistan
Det kan exempelvis handla om transporterna till och från Afghanistan, som då kan behöva lösas på annat sätt.

- Risken finns att vi tvingas säga nej till andra viktiga uppgifter, säger Christian Christensen.

Per Norlin