Oplanerad landning med helikopter

Under torsdagskvällen landade en vertolhelikopter, även kallad helikopter 4, under hemflygning från mörkerflygning. Besättningen valde att på grund av girstörningar för säkerhets skull sätta ner helikoptern nära F 17 i Ronneby.

Det som föranledde landningen var så kallade girstörningar i helikoptern. Besättningen landade helikoptern och lät den stå kvar tills tekniker hade gått igenom systemet.

- Det är brukligt att man vid störningar sätter ner helikoptern för att se om man kan analysera och eventuellt åtgärda felet. I detta fall fattade besättningen det kloka beslutet att avvakta dagsljus och kontakta tekniker för att kontrollera helikoptern före fortsatt flygning säger Thomas Stensson, flygchef på Helikopterflottiljen i Linköping.

Under torsdagen berättade Statens haverikommission, SHK, att de har utvidgat utredningen av haveriet den 11 september. Enligt Agne Widholm, SHK, är bakgrunden de senaste årens helikopterhaverier som drabbat Försvarsmakten. SHK ser i nuläget inget samband mellan olyckorna, men det skall nu utredas.

Resultatet av undersökningen, som kommer att presenteras tillsammans med SHK:s haverirapport, skall utgöra ett underlag för ett fortsatt långsiktigt säkerhetsarbete inom Försvarsmakten.

Simon Rothstein